دستگاه شربت سرد کن دو  مخزن ویتامکس
دستگاه یخ در بهشت سه  مخزن ویتامکس
خلال کن سیلندری بست (BEST)
 دستگاه شوت سیب زمینی شیشه ای
میکسر 10 لیتری بست (BEST)
خمیر پهن کن 40 سانتی بست (BEST) مدل APD40
سرخکن دو لگن برقی شیردار بست (BEST)
یخ پودر کن تمام استیل بست مدل PT-116-S
دستگاه شربت سرد کن دو  مخزن ویتامکس

دستگاه شربت سرد کن دو مخزن ویتامکس

دستگاه یخ در بهشت سه  مخزن ویتامکس

دستگاه یخ در بهشت سه مخزن ویتامکس

خلال کن سیلندری بست (BEST)

خلال کن سیلندری بست (BEST)

 دستگاه شوت سیب زمینی شیشه ای

دستگاه شوت سیب زمینی شیشه ای

میکسر 10 لیتری بست (BEST)

میکسر 10 لیتری بست (BEST)

خمیر پهن کن 40 سانتی بست (BEST) مدل APD40

خمیر پهن کن 40 سانتی بست (BEST) مدل APD40

سرخکن دو لگن برقی شیردار بست (BEST)

سرخکن دو لگن برقی شیردار بست (BEST)

یخ پودر کن تمام استیل بست مدل PT-116-S

یخ پودر کن تمام استیل بست مدل PT-116-S

پشتیبانی از طریق واتساپ Telegram_logo کانال تلگرام پارسیان تجهیز